آموزش وردپرس قالب وردپرس قالب رايگان وردپرس درس وردپرس
شماره حساب ها

شماره حساب ها

شماره حساب های شرکت خدمات فنی بهمن :

بانک ملی

شماره کارت:
۶۰۳۷۹۹۱۳۸۹۴۱۹۵۰۲
به نام بهمن کرمی

بانک صادرات

شماره کارت:
۶۰۳۷۶۹۱۷۴۲۴۸۰۹۰۸
به نام بهمن کرمی